System reklamy Test

Kazimierz Wilk

Kazimierz Wilk urodził się 22 stycznia 1943 r. W latach 1965-1971 studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od cza­su ukończenia studiów nieprzerwanie maluje i wystawia swoje obrazy. Najczęściej swoją twórczość prezentuje w Krakowie, ale czyni to także w całej Polsce i poza granicami kraju - na prawie wszystkich kontynentach. Inspiracje malarskie czerpie z natury i z naj­bliższego otoczenia, jak również z licznych podróży po świecie.
Efektem jego pracy jest ponad pięćdziesiąt wystaw indywidualnych i udział w bardzo wielu zbiorowych wystawach malarstwa. Kazimierz Wilk dwukrotnie otrzymał stypen­dium artystyczne Miasta Krakowa, a w roku 1997 stypendium artystyczne w Norymberdze. W 2001 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie zorganizowało wielką, retrospektywną wystawę malarstwa artysty. Ukazał się również album monograficzny pt. „Kazimierz Wilk - Malarstwo", stanowiący pełną dokumentację wystawy. Dużym powodzeniem cieszyły się dwie ostat­nie wystawy prac Kazimierza Wilka w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza z nich odbyła się w 2005 roku, w ramach VII Festiwalu „Chopin i Przyjaciele. Wydarzenie to miało miejsce w Nowym Jorku. Druga z wystaw prezento­wana była w Skulski Art Gallery - New Jersey w 2007 roku.
Obrazy Kazimierza Wilka znajdują się w wielu placówkach kultury i w zbiorach prywatnych na całym świecie - w tym także w kolekcjach, które obejmują nawet kilkadziesiąt jego prac. Artysta jest członkiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Znany jest również ze swego zaangażowania i udziału w aukcjach charytatywnych.