System reklamy Test

Cecylia Wodnicka-Ząbkowska

   Cecylia Wodnicka-Ząbkowska – Kraków, ul. Morawskiego 12 m. 10. Urodzona w Zabłociu k. Radomia w 1926 r. Szkoła średnia w Radomiu, studia w ASP Kraków, u A. Marczyńskiego, H. Rudzkiej-Cybisowej, W. Taranczewskiego. Dyplom w 1954 r. Wystawia od 1957 r. w wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno malarstwo jak i monotypie, a w latach 1964-65 także drzeworyty.
   Prace w zbiorach: Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Lubuskiego w Zielonej Górze, MKiS, Wydziałów Kultury U.W.: Krakowa, Gdańska, Szczecina, Rzeszowa, Łodzi, Częstochowy, Katowic, Zielonej Góry; osób prywatnych w kraju oraz w Belgii, Francji, Włoch, Jugosławii, Niemiec, a także w zbiorach Uniwersytetu Robotniczego w Strumicy oraz Kolonii Artystycznej w Poćitejl (Jugosławia).
   Członek Grupy „Krąg” złożonej z artystów malarzy: E. Buczyńskiej, W. Gabrysiaka, W. Kunza, K. Rojowskiego, M. Szpakowskiego, C. Wodnickiej-Ząbkowskiej, S. Wójtowicza, J. L. Ząbkowskiego, J. Żemojtel oraz J. Baranowskiej, M. Frenkiela, M. Łęczyńskiego z Londynu (przejściowy udział L. Mianowskiego i A. Falkiewicza), z którą wystawiała od 1961 do 1979 roku.
   Uzyskała wyróżnienie na wystawie XXV-lecia PRL, Kraków 1969, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na obraz, Łódź 1972, wyróżnienie w konkursie ZPAP na mały obraz, Kraków 1972, nagrodę na ogólnopolskim plenerze Jurajskim, Zawiercie 1980. Współpracowała z mężem J. L. Ząbkowskim przy realizacji wielu projektów polichromii, sgrafitto, mozaik oraz kilkunastu rzeźb na terenie szeregu obiektów Polski południowej w latach 1965-1983.
   F. Kuduk w roku 1978 zrealizował 35-cio minutowy film TV pt. „Malarstwo J. Ząbkowskiego i C. Wodnickiej” emitowany 29.09.1978 r. o godz. 20.30 w programie II.